Мъдреците са последните зъби в зъбната редица. Те се намират в края на двете челюсти и поникват последни.

Това са и зъбите, които най-често създават проблем при порастването си в устата.

Най-общо положението на мъдреците в зъбната редица може да бъде три типа:

  1. Нормално – тогава налице е нормален пробив
  2. Полупробиване – част от короната се показва, а друга не – това са т.н. полуретинирани мъдреци
  3. Липса на пробив на зъба – ретиниран мъдрец.

Наличието на частично пробиване на зъба или пълно задържане е често срещано. Най-често зъбите, подложени на пълна или частична ретенция, са мъдреците.

Полуретинираните мъдреци се показват над лигавицата. При тях част от короната се вижда в устата, а другата се разполага под венеца. Това създава предпоставка за задържане на храна, трудно почистване и възникване на възпаление. Тази трудност при почистване е предпоставка за възникване на перикоронарит или пулпити на такива зъби. Важно е да бъде преценено дали полуретинирани мъдреци са покрити само от лигавица и дали има място за нормалното им поникване в устата. Ако има възможност зъба да остане в зъбната редица, може да бъде направено циркумцизио, за да се облекчи нормалния пробив.

Ретинираните мъдреци са изцяло покрити от лигивица, те не се виждат в устата. Според дълбочината и позицията на ретенция, ретинираните мъдреци са покрити в различна степен от кост. Ретинираните мъдреци не винаги създават проблеми. В някои случаи те се разполагат дълбоко в костта и не се налага тяхното отстраняване. В други, обаче, ретинираните мъдреци могат да доведат до разграждане на корените на седмите зъби, струпване и изкривяване на предите зъби, както и други усложнения.

Полуретинираните мъдреци, за които няма място в зъбната редица, както и ретинираните мъдреци, които създават проблеми, трябва да бъдат екстрахирани. Изваждането на ретиниран и полуретиниран мъдрец е хирургична манипулация, която е необходимо да бъде извършена от специалист в оралната хирургия.

Операцията стъпка по стъпка

  1. Операцията започва с поставянето на анестезия, обезболяваща зоната на хирургичната интервенция. По желание на болния, ние от IG Dental предлагаме и обща анестезия.
  2. След обезболяването се пристъпва към самата манипулация. Лигавицата, която покрива зъба се отслоява. Обгръщащата кост зъба се премахва.
  3. След освобождаването му от костна подръжка, мъдреца се изважда.
  4. Оперативната рана се зашива с няколко конеца.

Прочетете статията ни в блога, за да научите какво да правите, след като са ви извадили зъб.

 

 

Хареса ли ти статията?