Лечението на пулпит трябва да бъде направено своевременно и акуратно, защото често е свързано с болки в зъба и страдание на болния. Най-често причината за пулпит на даден зъб е наличието на голям, нелекуван кариес, който е достигнал до нерва на зъба. В редки случаи причинители могат да бъдат силни физични и химични дразнители, както и травми.

Лечението на пулпитите се изразява в премахването на пулпното съдържимо от кореновите канали и запълването им със специални каналопълнежни средства.

При ранно диагностициране на заболяването могат да бъде приложени различни медикаменти с цел запазване виталитета на зъба. Този метод може да бъде използван изключително рядко, главно при млади пациенти.

Конвенционалното кореново лечение се изразява в елиминирането на инфекцията от пулпата на зъба, почистването на ендодонциума и затварянето му с нерезорбируеми материали.

Правилното лечение на пулпит спира болковата симптоматика и предотвратява разпространението на инфекцията.

Липсата на лечение при пулпити на зъбите води до разпространяване на възпалението и ангажирането на съседните структури. Пулпита прераства в периодонтит.

 

 

Хареса ли ти статията?