Фасетите са най-модерния материал за решение на всички естетични дефекти и несъвършенства в усмивката. Те представляват порцеланови люспи, които се залепват по вестибуларните (предни) повърхности на зъбите.

По този начин се подобрява естетиката и се постига естествена красота на усмивката. Използват се за козметични корекции при преоцветяване, отчупване на парченца, несъвършенства във формата на зъбите и др. Фасетите са също така и атравматичен метод за преобразяване на дефектите в зъбната редица. Поставянето им само по видимите повърхности на зъбите налага минимално изпиляване и набраздяване на естествено съзъбие. Съвременните материали позволяват в някои случаи поставянето на керамични фасети да бъде извършо без изпиляване на естествените зъби.

Порцелановите фасети осигуряват максимално възпроизвеждане на естествените зъби. Предимство на порцелана пред материалите за бондинг изграждане е неговата стъклоподобна структура- т.е притежава прозрачност, вследствие на което залепената керамична фасета притежава естествената светлопропускливост на емайла.

Порцелановите фасети са устойчиви на оцветяване и не променят оптическите си свойства през годините. Значително по-дълга е и издържливостта им в сравнение с тази на фотополимерните такива.