Счупването на зъб е често срещано. То налага своевременнo и качественo лечение от страна на стоматолога. Според големината на отчупената част и подхода при лечение е различен.

Най-общо големината на фрагментите може да бъде разделена на такива със засягане на пулпата и без засягането ѝ.

Как протича лечението на счупен зъб?

При малки по големина дефекти се прави изграждане с естетична пломба, която напълно отговаря на правилната анатомия на зъба или се поставя инлей. В по-редки случаи може да се наложи и изработването на коронка.

Големите счувания, които нарушават структурата на пулпата, налагат и кореново лечение на дадения зъб, след което се прави правилно възстановяване, отговярящо на вида и големината на дефекта.

Сложни за лечение са счупвания на зъбите, завършващи в подвенечното пространство. Те невинаги могат да бъдат лекувани и понякога се налага изваждането на засегнатия зъб. При подвенечно счупване на зъба с неголяма дълбочина се извършва така нареченото удължаване на клиничната корона и зъба се спасява от екстракция.

От голямо значение за превенция от счупване на зъбите е правилното им възстановяване и своевременното лечение на кариеси.

Под правилно възстановяване при лечение на счупен зъб или зъби се разбира такова, при което се запазват напълно морфологичните особености в релефа и предаването на дъвкателното налягане, както са при нормален, здрав зъб.

Големите кариозни лезии остслабват значително структурата на зъбите и могат да доведат до фрактура при неправилно стискане или парче по-твърда храна, които при нормални условия не биха го направили.

 

 

3.3/5 - (6 отзива)