Пародонтита /Periodontitis/ е често срещано заболяване на зъбодържащия апарат, което се характеризира с възпаление на венците, прогресиращо оголоване и разклащане на зъбите, кото води до тяхната загуба. Общественост придобива и наименованието пародонтоза, като то не се използва в научните среди и се смята за неправилно, oще пародонтитът е известен и като венечно заболяване.


Съдържание:

 1. ЕТИОЛОГИЯ – Причини за поява на пародонтит
 2. ПАТОГЕНЕЗА
 3. КЛАСИФИКАЦИЯ
 4. КЛИНИКА
 5. ЛЕЧЕНИЕ

Пародонтита атакува венците, тъканите които задържат зъба към алвеоларната кост, както и самата нея, като постепенно зъбите биват лишени от естественото им прикрепване, което води до тяхното разклащане и загуба, съпроводено с намаляване на височината на алвеоларната кост.

За да се разбере заболяването пародонтит трябва да се знае нормалната анатомия и устройство на пародонталните тъкани.

Зъбната коронка е покрита с емайл, а кореновата повърхност с цимент. От границата между двата вида тъкани започва закрепването на зъба към алвеоларната кост. То се получава чрез специални влакна, които водят началото си от цемента на зъба и се захващат в костта. Други влакна се разполагат между зъба и венеца, а трети – между съседни зъби. Така изградената структура държи здраво зъба в алвеола – неговото легло, като същевременно с това му придава нужната мобилност, подпомагаща го да издържа на дъвкателното налягане.

Пародонтита нарушава тези естествени съотношения между зъба и зъбодържащия апарат.

ЕТИОЛОГИЯ – Причини за поява на пародонтит

Пародонтита е многофакторно заболяване, но като главни причинители се смятат микроорганизмите, натрупани в бактериална плака. Хипотезите относно етиологията на пародонталните заболявания минават различни виждания, като съвременното дава достатъчни убеждения за това, че за образуването на пародонтит са необходими следните фактори:

 1. микрорганизми
 2. протекция на микроорганизмите от плака
 3. възприемчив макроорганизъм

При пародонтита се наблюдава промяна във видя на микроорганизмите, населяващи пародонталния джоб. Поради наличието на стотици видове микроорганизми, те условно са разделени в комплекси – зелен, жълт, оранжев, лилав и червен. Наличието на микроорганизми от червения комплекс се свързват с пародонтално заболяване.

ПАТОГЕНЕЗА

Патогенезата на пародонтита и пародонталните заболявания е изключително сложен процес, като в най-общи линии може да бъде сведен до няколко етапа.

Първоначално има натрупване на зъбна плака и микроорганизми като постепенно плаката „узрява”, променя състава си и микроорганизмите се заменята с по-агресивни. Те започват да отделят токсини, дразнещи клетките от зъбодържащия апарат, които от своя страна изпращат сигнал за „проблема” на имунната система.

Имунния отговор за всеки един дразнител може да бъде два вида – специфичен и неспецифичен.

Неспецифичния е изграден от клетки които се борят срещу всякакъв вид микроорганизми, а специфичния от клетки, реагрищи срещу определен вид микроорганизъм.

Патогенезата на пародонталните заболявания се характеризира с първоначално активиране на имунната система, включваща неспецифичния имунен отговор. Ако инфекцията не бъде елиминирана се задейства и специфичната имунна реакция. Отделените токсини от микроорганизмите и някои вещества от имунната система водят до деструктивни промени на зъбодържащия апарат и алвеоларна кост. При нелечение пародонтита прогресира, което води до разклащане на зъбите и тяхната загуба.

КЛАСИФИКАЦИЯ

 

Класификация на пародонтити EuroPerio9 Amsterdam 20-23 June 2018

Пародонтално здраве, гингивални заболявания

Пародонтално здраве и гингивално здраве

 • Гингивално здраве при нормално ниво прикрепване
 • Гингивално здраве при редуциран пародонт
  • Пародонтално стабилизиран пациент
  • Пациент без предишна изява на пародонтално заболяване

Плак индуциран гингивит

 • Индуциран само от плаката
 • Медииран от системни или локални фактори
 • Лекарствено разрастване на гингивата

Други гингивити при:

 • Генетични или придобити заболявания
 • Специфични инфекциозни заболявания
 • Възпалителни и имунни заболявания
 • Реактивни процеси
 • Неоплазми
 • Ендокринни, хранителни и метаболитни заболявания
 • Травматични лезии
 • Гингивална пигментация

Видове пародонтити

Некротизиращи пародонтални заболявания

 • Некротизиращ гингивит
 • Некротизиращ пародонтит
 • Некротизиращ стоматит

Пародонтити свързани със системни заболявания

 • Класификацията на този тип пародонтити е свързана със системното заболяване, което я предизвиква

Пародонтити

 1. Стадии: базират се на тежестта на заболяването и сложността на лечението
  1. Начален пародонтит /initial periodontitis/ – 1 – 2 mm загуба на клинично прикрепване (CAL*), по-малко от 15% загуба на кост (BL**) около зъбите, без загуба на зъби по пародонтални причини, дълбочина на сондиране (PD***) до 4 мм, загубата на кост е предимно хоризонтална
  2. Напреднал пародонтит /moderate periodontitis/ – 3 – 4  mm CAL*, 15%–33% BL**, загуба на зъби по пародонтални причини, PD*** до 5 мм, предимно хоризонтална загуба на кост
  3. Тежък пародонтит с възможна загуба на oще зъби /severe with potential for additional tooth loss/ – 5 мм и повече CAL*, BL** над  33%, загуба на до 4 зъба по пародонтални причини,  PD*** 6 мм или повече, вертикална BL*** 3 mm или повече, Class II–III фуркационни лезии и/или дефекти на зъбните дъги, свързани с пародонталното заболяване
  4. Тежък пародонтит с възможна загуба на съзъбието /severe with potential for loss of dentition/ – обхваща всичко от стадий 3 като допълнително се добавя нуждата от тотална рехабилитация, заради дъвкателна невъзможност, вторична оклузална травма, тежки дефекти на зъбните дъги, понижаване на захапката, патологична миграция на зъби, по-малко то 20 останали зъба (10 противоположни двойки зъби)
 2. Разпространение:
  1. локализиран – BL**  при по-малко от 30% от зъбите в устата
  2. генерализиран – BL**при повече от 30% от зъбите в устата
  3. моларно-инцизивна форма – BL** около молари(обикновено първи молари) и инцизиви
 3. Степени: свързани с риска от прогресия  и очаквания отговор към лечението
  1. Бавна скорост на прогресия – Няма BL** или CAL* през последните 5 години, пациентът е непушач, пациентът не е диабетик, наличие на голямо количество плака и биофилм, без деструкция на тъкани
  2. Напреднала скорост на прогресия – По-малко от 2 мм  BL** или CAL* през последните 5 години, пушене до половин кутия цигари на ден, HbA1c**** до 7%, количеството биофилм и плака отговарят на деструкцията на тъканите
  3. Бърза скорост на прогресия – Повече от 2мм BL** или CAL* през последните 5 години, повече от половин кутия цигари на ден, HbA1c**** 7% или повече, деструкцията надвишава количеството биофилм и плака

Други състояния, засягащи пародонта

Системни заболявания, водещи до засягане на пародонталните структури

Други пародонтални състояния

 • Пародонтален абсцес
 • Ендо-пародонтални лезии

Мукогингивални деформации

 • Гингивален фенотип
 • Рецесии
 • Липса на гингива
 • Намалена дълбочина на вестибулума
 • Ниско заловени френулуми и гингиво-букални връзки
 • Гингивална хипертрофия
 • Абнормален цвят
 • Оголена коренова повърхност

Травматична оклузия следствие от

 • Първична оклузална травма
 • Вторична оклузална травма
 • Ортодонтски сили

Зъбно и протезно свързани фактори

 • Локални фактори свързани със зъбите
 • Локални фактори свързани със зъбни протези

КЛИНИКА

Най-често срещаните пародонтити са хроничните. При тях се наблюдава гингивално възпаление с обхващане на зъбодържащия апарат. При този тип пародонтит се наблюдава кървене от венците, недобра хигиена и загуба на аташман и кост. При напредване на заболяването се наблюдава ретракция(отдръпване) на венеца. Това създава визуална представа за „удължаване” на зъбите. Степента на засягане на зъбодържащия апарат съответства на количеството натрупан зъбен камък и плака.

При хроничните пародонтити възпалението и последваща загуба на кост и аташман се развива протрахирано.

Агресивните пародонтите са много по-рядко срещани от хроничните. При тях загубата на кост и аташман се развива за много кратък период от време, клиничните симптоми и натрупаните плака и зъбен камък не отговарят на степента на засягане на пародонталната структура. Някои видове от агресивните пародонтити се характерират с фамилна предиспозиция. Те могат да бъдат свързани с бърза загуба на постоянно или временно съзъбие.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечението на пародонтит се разделя на три фази: инициална, корективна и поддържаща.

В инициалната фаза на пародонталното лечение се цели премахването на зъбния камък и плака, обучението на пациента в правилни орално-хигиенни процедури, корекция на вредните навици и други. Мерките, приложени през този етап на лечението, целят премахване или максималното ограничаване на възпалението и обучението на пациента в правилно поддържане на „пародонтално здраве”.

След инициална фаза в лечението на пародонтит следва корективната. Тя е известна още като хирургична фаза. Процедурите, които се прилагат през този етап могат да бъдат разделени главно в две групи – резективни и регенеративни техники. Резективните се състоят в премахване на тъкани с цел намаляване на дълбочината на пародонталния джоб или отстраняване на променени тъкани. Регенеративните техники се състоят в реизграждане на загубената кост и прикрепваща тъкан. С напредване на технологиите лазерите се включват широко в лечението на пародонтита. Те могат да заместят част от хирургичните процедури и да ги направят много по-леки и безболезнени за пациентите. Нарича се лазерно лечение на пародонтит – услуга, която извършваме в IG Dental.

След приключването на първите две фази от лечението на пародонтит, пациента е вече стациониран и е необходимо да се правят поддържащи процедури с цел да се предотврати рецидив на заболяването. Правилно проведеното комплексно лечение на пародонтита води до стопиране на процеса и възпрепятства преждевременната загуба на зъби.

CAL* – ниво на клинично прикрепване

BL** – загуба на кост

PD*** –  дълбочина на сондиране

HbA1c**** – означава гликиран хемоглобин и отразява средното ниво на кръвната захар за изминалите 2-3 месеца.

 

 

4.7/5 - (19 отзива)