Кариесът и неговите усложнения са едни от най-често лекуваните заболявания в ежедневната стоматологична практика.  Това е и причината, поради която всеки един специалист трябва да познава добре критериите, по които се прави диагностиката на процеса, и начините за правилното му лечение.

Диагноза

Преди да се пристъпи към лечение на кариеса е необходимо поставянето на правилна диагноза. Най-често вашият зъболекар определя вида на кариес като:

 • Попита за болка в зъба или чувствителност
 • Направи обстоен преглед на всички зъби в устната кухина
 • Прегледа обстойно всяка зъбна повърхност за кариозна лезия
 • Ако е необходимо се правят и рентгенови снимки

Лечение

Редовните профилактични прегледи при стоматолог водят до ранното откриване на кариозни лезии и други зъбни състояния преди да са създали сериозно здравни проблеми. Колкото по рано се потърси помощ, толкова по-вероятно е кариесът да бъде хванат в ранните му етапи от развитие, преди да е създал сериозни проблеми.

Методите за лечение на кариес са много, но в общи линии те се свеждат до две основни групи – операвивни методи на лечение и неоперативни методи на лечение на зъбния кариес.

Оперативни методи на лечение на кариес

Под оперативни методи на лечение на зъбния кариес се разбират тези, при които се отстранява „болната“ част от зъба, след което се поставя обтурация.

Те започват с отстраняване на кариеса, което се извършва с турбина и наконечник и различни видове пилители. Получената кухина се оглежда добре, за да се провери дали не е останало минимално количество зъбен кариес. Ако е необходимо се поставят медикаменти за повлияване на зъба и временна обтурация за определен перииод от време.

В следващото посещение се поставя постоянната пломба на зъба.

При по-големи кариеси на зъбите под постоянната обтурация се поставя изолационна подложка, която предпазва и подхранва пулпата на зъба. Има различни видове обтураци, с които се завършва лечението на кариеса – обтурация от фотополимер, обтурация от химиополимер, обтурация от цимент, обтурация от амалгама, обтурация изработена в зъботехническа лаборатория.

Неоперативни методи на лечение на кариес

Неоперативните методи на лечение на зъбния кариес представляват мероприятия, засилващи естествените репаративни сили на организма. При тях кариозната маса не се премахва, а се превръща отново в здрава зъбна структура.

За жалост неоперативните методи на лечение на зъбния кариес са приложими само в най-ранните етапи от развитието на кариес.

При тях зъбната повърхност се почиства много добре с четка и полираща паста, след което се нанасят специални реминерализиращи агенти. В зависимост от големината на кариеса, лечебните процедури се повтарят няколко пъти, докато се възстановят естествените зъбни структури.

Лечението на зъбния кариес зависи етапа на развитието му. Лечебните манипулации, които могат да бъдат избрани, най общо се разделят на:

 • Флуорни апликации – ако кариесът бъде хванат в началото на неговото развитие, флуорните апликации могат да помогнат за възстановяването на засегнатия зъбен емайл. Професионалните флуорни лакове съдържат много по-голямо количество флуор, в сравнение с тези за ежедневна употреба.
 • Пломби – пломбите, наричани още обтурации, са основния лечебен метод в ежедневната практика. Те могат да бъдат направени от различни материали.
 • Корони – при много големи кариозни лезии, които разрушават голяма част от видимата част на зъба е необходимо поставянето на зъбни корони. Преди изпиляването на зъба за зъбна корона е необходимо предварителното почистване на зъбния кариес и изграждане на увредените повърхности. Короните на зъбите могат да бъдат изградени от различни материали. За повече информация може да прочетете нашата статия за различни видове зъбни корони тук.
 • Кореново лечение – когато кариесът достигне до вътрешната част на зъба/зъбната пулпа/ се налага извършването на кореново лечение. При този тип лечение се премахва вътрешната част на зъба, за да се запази зъба в устната кухина, вместо да бъде екстрахиран.
 • Екстракция на зъб – при някои зъби кариозните лезии са изключително напреднали и е невъзможно те да бъдат оставени в устната кухина. След изваждането на зъба е необходимо поставянето на зъбен имплант или мост.

Какво да очаквате по време на лечението при зъболекар?

Преди да започне лечение вашият зъболекар може да ви зададе някои въпроси за да определи състоянието ви. Някои от тях може да включват:

 • Температурна разлика в храната или сладко предизвиква ли болка
 • При отхапване болката засилва ли си
 • Колко често миете зъбите си
 • Колко често почиствате зъбите си с конец или дентален душ
 • Ползвате ли и колко често флуорна зъбна паста
 • Колко често ядете сладко и пиете подсладени напитки
 • Усещате ли сухота в устата
 • Приемате ли някакви лекарства

Какво да правим докато дойде часа ни при зъболекар

 • При наличие на зъбна болка може да приемате НСПВ със зъбна насоченост
 • Използвайте хладка вода при миене на зъбите
 • Използвайте паста за чувствителни зъби
 • По време на миене на зъбите почистете всяка част от устната кухина
 • Избягвайте храни, които предизвикват болка

 

 

3/5 - (1 отзива)