Амалгамата е доста стар материал и вече губи ролята си в стоматологията. В миналото се е зaлагало често на този тип пломби, заради сравнително ниската им цена, известна влагоустойчивост (не е необходимо зъба да бъде напълно изсушен, преди поставянето на пломбата), лесен начин на работа и относително добра механична издръжливост.

По своята същност амалгамените пломби представляват химична смес от няколко вида метали. По тази причина тези пломби са със сивкав цвят, който рязко се разграничава от останалите зъбни тъкани.

В съвременната стоматология амалгамата не се употребява или нейното приложение е много силно ограничено.

 

 

 

 

 

Хареса ли ти статията?