Родожила е комбиниран антибиотичен препарат, съставен от два антимикробни агента – метронидазол и спирамицин.

Спирамицина е антибиотик от групата на макролидите, а метронидазола от имидазолите. Количестовото на спирамицина в родожила е означено в международни единици – 750 000, а на метронидазола в милиграми – 125.

Родожил антибиотикВ миналото Родожила е бил често прилаган за лечение на пародонтит и други възпалителни заболявания в устната кухина и венците. Метронидазола покрива анаеробния спектър от микроорганизми, а спирамицина, като част от макролидите, се отделя в по-голямо количество със слюнката, което се е смятало за предпоставка за по-лесно и адекватно лечение на пародонталните заболявания.

Според старите разбирания Родожила е таргетен антибиотик при лечение на пародонтит и пародонтални заболявания. Смятало се е, че комбинацията между антибиотик от групата на макролидите (имат повишена концентрация в слюнката) и метронидазол (действа на анаеробните микроорганизми) би неутрализирала всички причинители на пародонтални заболявания. Често са били назначавани курсове с Родожил пролет и есен за лечение на пародонтит.

Съвременните разбирания за лечение на пародонтит са коренно различни. Установено е че микроорганизмите, причиняващи пародонтални заболявания, живеят в бактериални общества в натрупаната зъбна плака и зъбен камък.

Без механично почистване на така изградените консорциуми е невъзможно лечението на пародонталното заболяване.

Бактериалните общества изграждат отбранителен механизъм срещу антимикробните препарати и дозите, необходими за унищожаването им, са многократно по-високи. Или казано по друг начин –

няма смисъл да пиете какъвто и да било антибиотик, ако зъбната ви плака и камък не се премахнати от зъбите и венците.

От първостепенно значение е професионалната орална хигиена и грижите в обучение на пациента за правилно миене на зъбите.

Доказано е че безразборното пиене на антибиотици, както и провеждането на периодични курсове с различни антимикробни препарати, не водят до трайно излекуване от пародонтални или венечни заболявания. Ефектът от такъв прием на антибиотици е с много кратък период.

Съвременното лечение е изградено на базата адекватна механична терапия и премахване на факторите, водещи до пародонтално и гингивално възпаление. Изписването на даден антибиотичен препарат може да бъде част от комплексното лечение на заболяването, но при адекватно проведена терапия все по-рядко се налага назначаването му.