Пломбата, наричана за по-правилно обтурация, представлява материала, който се поставя на зъба, след като се премахне кариозната лезия. Тя може да бъде изградена от различни по вид материали.

Схематично пломбите могат да бъдат разделени в няколко групи:

Независимо от вида на пломбата всяко лечение започва по един и същ начин – качествено обезболяване и почистване на кариозната лезия. В почечето случаи веднага след това се поставя избрания вид пломба.

При много дълбоки кариеси се налага поставянето на различни по вид лекарства в зъбите и на втори етап се пристъпва към обтурирането на зъба.

 

 

Хареса ли ти статията?