Лечението на пародонтозата се състои в премахване на на инфекцията и възпалението, причинени от болестотворните микроорганизми. След постигане на здраве се правят подържащи и регенеративни процедури.

За премахване на инфекцията, причинена от пародонтозата, е необходимо да бъде проведено много добро клинично изследване и да се изготви подробен план за лечение. Понякога е необходими да се подменят недобре направени или остарели коронки и обтурации, които пречат за правилното почистване, защото правилното почистване е ключ към стациониране на процеса.

Първоначалното лечение на пародонтозата се нарича инициална фаза. В нея се почистват натрупаните зъбен камък и плака и се отстраняват негодните протезни конструкции и обтурации, ако има такива. В тази част от лечението едно от най-важните части е корекцията на индивидуалната хигиена, водеща до персистиране на пародонтозата. Това ще рече обучение в правилни орално-хигиенни процедури.

Един от най-познатите ефекти на пародонтозата върху челюстите е образуването на така наречените „джобове“. Те се повяват като следствие от загубата на кост и меки тъкани. Лечението на тези „джобове“ е много важно за крайния добър резултат от лечението на пародонтоза. Тези патологични образувания предоставят много добра среда за развитие на болестотворни микроорганизми от една страна, а от друга затрудняват почистването им, заради повишената дълбочина, като така затварят порочния кръг на пародонтозата. Затова обработването им е много важно за крайния успех при лечение на пародонтоза.

Техниките за корекция на падонталните джобове са много и най-различни според вида на дефекта и техниката с която разполага стоматолога. Ние от IG Dental се стремим да ви предоставим най-доброто от всеки един клиничен аспект на стоматологията. По тази причина в арсенала ни за лечение на пародонтоза предлагаме и лазерно лечение.

При него лазерния лъч се въвежда в пародонталните джобове и се премахват микроорганизмите, водещи до възпаление. Метода е познат още като лазерен кюретаж, защото се извършва лазерно кюретиране на пародонталните джобове. Той води до пълното премахване на пародонталния комплекс и регенерация на тъканите.

Предимства на лазерното лечение на пародонтит

  • Усъвършенстваната лазерна технология прави процеса безболезнен и лесно поносим от пациентите
  • Намалените срокове на процедурата до 20–30 минути подпомагат допълнително за възприемането ѝ
  • И не на последно място – при лазерното лечение на пародонтоза няма сложни следоперативни грижи за обработените участъци, както е при конвенционалните хирургични манипулации.