Металокерамика

Металокерамиката остава основен материал при избор за направата на протезна конструкция.

По своята същност металокерамиката/porcelain fused to metal/ е изградена от два основни материала – метал, от който се изгражда скелет (основата на бъдещата конструкция), който дава изключително голяма здравина, и керамична инкрустация за пресъздаване на естествените зъбни цветове.

Чрез металокерамиката се постига успешно компенсиране на липсващи зъби, тъй като материалът е близък до естествения вид на зъбите и възвръща естетичния вид на усмивката на пациентите. При направата на металокерамични мостове се цели възпроизвеждане на правилен цвят, форма и големина на протезата, така че металокерамичните конструкции да се съчетават с останалите зъби, без да се отличават от тях.
От една страна металът осигурява здравата основа на протезата, а керамиката съдейства за успешното пресъздаване на естествения вид на конструкцията. За да се постигне максимално сполучлив резултат е необходимо да се използват материали от един производител и да се вложат усилия и умения от страна на зъботехниците, които изработват цялостната конструкция.

Изработването на металокерамични мостове и корони преминава през няколко етапа.

Имам ли нужда от зъбна корона?

Зъбната коронка представлява „шапка“, която се поставя върху изпиленото зъбно пънче, за да покрие зъба и да възстанови неговите форма, здравина и вид. Поставените коронки възстаносвяват напълно вида и формата на зъба, а краят им достига до нивото на венеца или малко под него. Но в кои случаи да изберем поставянето на коронка върху зъба и в кои не?

Нужда от зъбни коронки има в следните случаи:

 • За предпазване от фрактура на отслабен зъб(заради голяма обтурация, девитализация и други)
 • За възстановяване на вече фрактуриран зъб, който може да бъде лекуван консервативно
 • За заздравяване и покриване на зъби с много големи обтурация и малка останала част твърди зъбни тъкано
 • Когато зъбът ще се използва за мостоносител
 • За покриване на зъби с абнормално развитие на коронковата част или силно преоцветени
 • Като супраструктура върху зъбен имплант
 • За различни козметични модификации
Пациент с поставена металокерамика

Металокерамика | IG Dental

Етапи при поставяне на металокерамика

Финалното оформяне на металокермичните корони и мостове минава през няколко етапа.

 1. Изготвяне на предварителен модел. Съвременните технологии дадоха възможност да бъдат направени предварителни модели на бъдещите Ви зъби, и чак след Вашето одобрение да се пристъпи към изработката на конструкцията от металокерамика или друг тип материал. Благодарение на предварителният модел, пациента придобива представа за това как точно ще изглежда неговата металокерамична коронка, което спомага за по-голямата му удовлетвореност от крайния резултат на лечението.
 2. След Вашето одобрение на предварителните модели, започва същинската работа – изпиляването на зъбите. То представлява малко намаляване на естествените зъбни коронки, за да има място за поставянето на бъдещата металокерамика. Това е един от недостатъците на металокерамиката, който отстъства при денталните импланти, където не се изпиляват (жертват) съседни зъби.
 3. След финалното изпиляване, финиране и полиране на зъбите, се пристъпва към снемането на точен отпечатък, който пресъздава анатомичните и физиологични особености на Вашите зъби и устна кухина върху модела на зъботехника. Този отпечатък е строго индивидуален и по него се изработва металокерамичната конструкция, така че тя да пасне идеално и да се постигне възможно най- естествен вид на зъбите.
 4. Първият етап от процедурата завършва с поставяне на временни зъби, които наподобяват бъдещата металокерамична конструкция, но имат малко по-ниски естетични и механични качества. За времето, което е необходимо за изработване на металокерамиката от зъботехниците, се използват т. нар. временни зъби, като целта им е пациента да се чувства достатъчно спокоен, за да преминава ежедневието му нормално и без излишни притеснения.
 5. След изработката на металокерамиката в зъботехническата лаборатория се пристъпва към поставянето ѝ. В следващото Ви посещение при зъболекар се премахва временната конструкция и се поставя окончателната металокерамична такава.

Видове коронки за зъби

Според периода, за който се поставят върху зъбите, короните се делят на временни и постоянни. Временните корони най-често се изработват от пластмаса, заради нейните естетични качества и ниска цена. При определени обстоятелства те могат да бъдат изработени и от всеки материал, който се използва за направата на постоянни конструкции.

Постоянните зъбни корони могат да бъдат:

 1. Изцяло метални корони/all metal/ – изработват се от специални биопоносими метали от благородна и неблагородна сплав. Притежават изключително високи механични качества и на практика никакви естетически. Използването им в съвременната стоматология е сведено до минимум. Тяхното преимущество е във високата им здравина и по-малкото количество твърди зъбни тъкани, които се отнемат за изработката им.
 2. Пластмасови корони/resin crown/ – при този тип корони пластмасата за изработка се различава от тази при временните корони. Тя е с по високи естетични качества и подобрена здравина. Пластмасовите корони могат да бъдат с основа от метал/както при металокерамиката/ или изцяло пластмасови. Те притежават добри естетически качества и относителна здравина. Високата порьозност на пластмасата води до промяна в цвета на инкрустацията във времето.
 3. Металокерамика/porcelain fused to metal/ – металокерамичните конструкции имат основа от метал и горна част от керамика. Металната основа може да бъде изработена от благородна и неблагородна сплав. Върху нея се поставя инкрустация от керамика, която пресъздава естествения цвят и форма на бъдещия зъб. Металокерамичните корони имат висока здравина и добра естетика.
 4. Изцяло керамични корони/all ceramic/ – те се изработват от различни видове порцелан. Керамичните коронки наподобяват напълно зъбните структури и цвят. Това са най-високо естетичните корони. Здравината при тях е по-ниска, затова те главно се използват във фронталната зона. 🡆 керамична коронка цена
 5. Циркониеви корони/zirconium crown/ – циркониевите корони могат да бъдат изработени изцяло от цирконий или от циркониев скелет, инкрустиран с керамика/подобно на металокерамиката/. Цирконият има бял цвят, за разлика то метала и това помага за естествения вид на циркониевите зъби и високата им естетичност. Здравината на този тип корони е доста висока. Тези качества ги правят добър избор както във фронталната естетична зона, така и в задните отдели на зъбната редица, където дъвкателното налягане е по-високо.

Ние изпълняваме Вашите металокерамични мостове и корони по правилата на функцията, оклузията и естетиката, а цената на металокерамиката е една от най-достъпните на пазара!

изкуствен модел на зъби

За качеството на металокерамичните мостове и коронки

 • Снемането на точен отпечатък от вече изпилените зъби е предпоставка за направа на максимално удобна, стабилна и естетична конструкция.
 • За да е здрава конструкцията, метала и керамиката трябва да бъдат излети едновременно.
 • Важно е да се избере цвят на металокерамиката, който е възможно най-близък до индивидуалния цвят на зъбите на пациента. Така се пресъздават физиологичните и анатомични особености на зъбите на пациента.

Какви коронки да избера за новите ми зъби?

Всеки вид коронки има своите предимства и недостатъци. За жалост няма универсален материал, който да бъде прилаган във всичко случаи. Най-представително би било зъбите да бъдат разгледани по групи с техните специфични особености и изисквания, за да бъде избран подходящ материал за тяхното обличане.

 • Горни и долни втори молари – металокерамика, циркониеви коронки/ обикновено изцяло циркониеви/, изцяло керамични корони

  В тази зона дъвкателното налягане е изключително високо. Естетичните изисквания не са особено високи, затова е препоръчително да се заложи на материал с висока издръжливост

 • Долни първи молари – металокерамика, циркониеви коронки/ обикновено изцяло циркониеви/, изцяло керамични корони

  Показанията за избор на материал са като при горните и долни втори молари

 • Горни първи молари – металокерамика, литиев дисиликат, циркониеви корони

Короните от литиев дисиликат са вид изцяло керамични корони с относително висока здравина. Заради                            повишените естетични изисквания литиевият дисиликат е избран пред циркониевия диоксид.

 • Горни и долни премолари – литиев дисиликат, циркониеви корони, металокерамика, изцяло циркониеви корони

При премоларите се увеличават естетичните изисквания към короните, затова се предпочитат корони без метал.

 • Горни и долни фронтални зъби – литиев дисиликат, циркониеви корони, металокерамика

Във фронталния участък дъвкателното налягане е най-ниско, а естетичните изисквания най-високи. Тук се                        използват корони от високо естетични материали.

Клиничен случай на лечение с две циркониеви корони и една керамична фасета

Цялостен изглед на лечението в двете челюсти 

За колко време може да бъде изработена металокерамиката?

В дентален център IG Dental това се случва за 6 дни и само с две посещения в зъболекарския кабинет.
Благодарение на металокерамични несменяеми конструкции се постига хармония, удобство и максимална естественост на протезите.

Тяхно основно предимство е сравнително ниската и достъпна цена.

Подробности за металокерамиката и естетиката прочетете в статията на списание Бела.

Съвременните методи на лечение и възстановяване на зъбите се основават на отличната квалификация и практически опит на денталните специалисти и прилагането на индивидуален подход към всеки пациент – това са металокерамичните, керамичните и циркониевите корони, зъбните импланти и керамични фасети.

Клиниките с добра практика ще ви посрещнат с нужното внимание и ще направят най-доброто за вашето дентално здраве, качествен живот и самочувствие.

СВЪРЖИ СЕ С НАШИЯ ЕКИП

Изпрати ни съобщение

Запази час за преглед сега:

4.3/5 - (102 отзива)